Deta-vast

Deta-vast houdt in, dat onze HR- of Recruitment professional gedurende een vooraf vastgestelde periode wordt gedetacheerd bij jullie organisatie. Deze variant biedt de mogelijkheid om aan het einde van deze afgesproken periode, de kandidaat kosteloos in vaste dienst te laten treden.

Redenen voor onze opdrachtgevers om voor deta-vast te kiezen zijn:

  • goede beoordeling: de medewerker wordt “getest” in een echte omgeving
  • betere oordeelsvorming: nagaan of de kandidaat wel past in de bedrijfscultuur
  • kennis gaat niet verloren: de medewerker treedt later in vaste dienst
  • de kandidaat kiest bewuster: men weet in welke situatie men terecht komt
  • geen fte-belasting bij aanname stops en toch het extra werk gedaan krijgen